Χάρες και απαλλαγές από ποινές: Λέτε να κάνει ρουσφέτια το ΠΑΣΟΚ;

Διαβάζουμε και μεταφέρουμε απόφαση χάρης για κάθειρξη και απαλλαγή
από συνέπειες ποινών:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 100
16 Φεβρουαρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2−2−2010 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση
του Συμβουλίου Χαρίτων, αποφασίζουμε:
Χαρίζεται
1 .Το υπόλοιπο της ποινής του ……., που του έχει επιβληθεί με την απόφαση
αριθμός 47655/14−9−2007 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή
καθείρξεως είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και στέρηση
πολιτικών δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προσαρμογή της
υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουργιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την
οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή
300.000.000 λιρετών Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση των πολιτικών του
δικαιωμάτων, για πώληση, διανομή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή
και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Αίρονται (μεταξύ άλλων ποινών για ασήμαντους λόγους)

1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του …με τις αποφάσεις
αριθμ.: α)901/6−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυλάκισης δύο (2)
ετών και ενός (1) μηνός για κατοχή, πώληση ινδικής κάνναβης, κατοχή
πυρομαχικών β) 140/9−2−1979 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή
φυλάκισης δύο (2) ετών για αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών γ)
87/7−2−1977 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών
και τεσσάρων (4) μηνών για ληστεία, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη
οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και δ) 858/23−4−1973 του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών
μετατραπείσα για παράβαση υγειονομικού κανονισμού, προκειμένου να διοριστεί στην
Δήμο Ρεθύμνης.
4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του …… με τις αποφάσεις
αριθμ.: α)203/17−4−1989 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης
δεκαοκτώ (18) μηνών, Χ.Π. 100.000 δρχ., μετατραπείσα για πώληση κοκαΐνης από
τοξικομανή β)7777/24−6−1992 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή
φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 1729/87 γ) 281/4−5−1992 του
Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών μετατραπείσα για
διάθεση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή και δ) 2721/6−10−1988 του Τριμελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα, Σ.Π.Δ. για έξη (6) μήνες για
παράβαση Ν.5422/1932, προκειμένου να προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως
μόνιμος υπάλληλος.
5. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ……. με την απόφαση
αριθμ. 193/25−6−2003 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, σε ποινή φυλάκισης είκοσι δύο
(22) μηνών και Χ.Π. 400 ευρώ για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ως τοξικομανής,
προκειμένου να του εκδοθεί ναυτικό φυλλάδιο και να εργασθεί ως ναυτικός.
6. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του …… με την απόφαση
αριθμ. 3841/11−4−2003 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών με
τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, προκειμένου να λάβει
μέρος στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ….. με την απόφαση
αριθμ. 22SKT 2JS 99/94/29−10−1994 του Πρωτοδικείου KREFELD, σε ποινή φυλάκισης τριών
(3) ετών για από κοινού παράνομη εισαγωγή κατά συρροή με αγοραπωλησία ναρκωτικών
ουσιών σε μικροποσότητες, κατά συρροή με οδήγηση χωρίς άδεια, προκειμένου να
προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος υπάλληλος.
9. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του …….. με τις αποφάσεις
αριθμ.: α) 2378/13−10−1995 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης
πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για κλοπή και β) 687/26−1−1993 του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για
προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), προκειμένου να προσληφθεί
ως χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων, στο Δημόσιο,
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.
10. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ……. με τις αποφάσεις
αριθμ.: α) 1461/28−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8)
μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 1462/28−9−1993 του Τριμελούς Εφετείου
Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού. Οι
ανωτέρω συγχωνεύτηκαν στην υπ’ αρ. 1462Α/28−9−1993 συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Πατρών, σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατραπείσα, προκειμένου
να μην υφίσταται κώλυμα για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης
Αργοστολίου.
11. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του …… με την απόφαση
αριθμ.44/24−2−2000 του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και
δέκα (10) μηνών με πενταετή αναστολή και Σ.Π.Δ. για τρία (3) έτη για ζωοκλοπή από
κοινού, παράνομη κατοχή φυσιγγίων, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για τον
διορισμό του ή την πρόσληψη του σε Ο.Τ.Α.
13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες της …..με τις αποφάσεις
αριθμ.: α) 120158/22−10−2003 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή
φυλάκισης έξη (6) μηνών μετατραπείσα για παράβαση αγορανομικού κώδικα β)
17999/24−2−2003 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2)
μηνών μετατραπείσα για παράβαση αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20−9−1994 του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών
μετατραπείσα για παράβαση Ν. 614/77 και δ) 42793/10−3−1987 του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000
δρχ. για παράβαση Ν.Δ. 9/35, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την
συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών…….
Ανώνυμη−Εμπορική−Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή Εταιρεία»
που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και για την ίδρυση από
την ίδια Εταιρείας υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε είδους
έννομες συνέπειες αυτών.
14. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ….. με την απόφαση αριθμ.
31/27−2−2003 του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τεσσάρων (4)
μηνών με τριετή αναστολή για κατοχή, αγορά αποθήκευση και χρήση ναρκωτικών με ελαφρυντικά,
προκειμένου να διορισθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα
καθαριότητας.
15. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ….. με την απόφαση
αριθμ. 1/28−4−1999 του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Πειραιά σε ποινικό σωφρονισμό με
ελάχιστο όριο τα επτά (7) έτη και μέγιστο όριο τα δεκαπέντε (15) έτη για ανθρωποκτονία με
πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, προκειμένου να αποκατασταθεί
επαγγελματικά στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
17. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του … με την απόφαση
αρ.371/15−3−2001 του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18)
μηνών με τριετή αναστολή για απόπειρα ληστείας από κοινού, προκειμένου να του
εκδοθεί άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας καθώς και άδεια
εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
18. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του …(ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ)… με
την απόφαση αριθμ. 506/17−11−2000 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γαστούνης σε ποινή
φυλάκισης δύο (2) μηνών, μετατραπείσα Χ.Π. 50.000 δρχ. για παράβαση άρθρου 3 παρ. 6, 9
και περ. Β του Ν.2168/93, προκειμένου να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια κα
να δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς εργολαβίας δημοσίων έργων.
19. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ….. με την απόφαση
αριθμ.5/9−1−1990 του Διαρκούς Στρατοδικείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών
και δεκαπέντε (15) ημερών με τριετή αναστολή και μετατραπείσα για παράνομη οπλοφορία,
προκειμένου να δύναται να διορισθεί ως υπάλληλος σε εταιρεία φύλαξης στο
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και τις κάθε είδους έννομες
συνέπειες αυτής.
20. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του ……με την απόφαση
αριθμ.2222/8−6−1988 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης
σαράντα (40) ημερών μετατραπείσα για υπεξαίρεση, προκειμένου να καταθέσει
αίτηση προς διορισμό ή μονιμοποίηση συμβασιούχου στο δημόσιο τομέα ή
Ο.Τ.Α. (Δήμο Τεμένους).
22. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες του ……. με τις αποφάσεις
υπ’ αριθμ.: α) 8751/14−2−1986 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης
δύο (2) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 62933/30−9−1994 του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός μετατραπείσα για κλοπή,
προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργασίας παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ileos Zavarakatranemia
Share on Google Plus

Μήνυμα σχετικά με τα σχόλια σας...από.. Κωνσταντίνος Α.

Για περιπτώσεις αναπαραγωγής άρθρων μας,διαβάστε πρώτα τους Όρους Χρήσης © www.eglimatikotita.gr

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Το eglimatikotita δεν υιοθετεί τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα blog και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο Email της διαχείρισης.ΕΔΩ .
Ή μπορείτε και να αφήσετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ΕΔΩ

Υ.Γ..Το eglimatikotita.gr είναι τελείως ανεξάρτητο blog και δεν παίρνει εντολές από πολιτικά γραφεία και απο-κόμματα.Βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του και σε κανέναν άλλον.Εαν θέλετε να στηρίξτε την προσπάθεια μας και γενικότερα την ανεξάρτητη ενημέρωση,μπορείτε να πατήστε εστω και ένα κλίκ στις διαφημιστικές εικόνες της ιστοσελίδας.Ευχαριστώ.

Δείτε πιο κάτω μερικά απ τα πιο δημοφιλή μας άρθρα....
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου