ΜΜΕ: Καθίζηση σε διαφημιστικά έσοδα, κυκλοφορίες

Η εικόνα, όπως αποτυπώνεται στις εκθέσεις που συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις των μεγάλων εκδοτικών ομίλων για το πρώτο εξάμηνο του 2011, είναι εξόχως αποκαλυπτική:
παραδοσιακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, εφημερίδες και περιοδικά με ιστορία ετών στην αγορά αναστέλλουν τις εκδόσεις τους, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου διαπραγματεύεται πλέον στην κατηγορία της επιτήρησης. Ο εκδοτικός κλάδος, από τα μέσα του 2008 μέχρι σήμερα, βρίσκεται υπό καθεστώς διαρκούς πίεσης, με κύρια χαρακτηριστικά τη δραματική μείωση στις κυκλοφορίες των εφημερίδων και των περιοδικών, την κάθετη πτώση των διαφημιστικών εσόδων, απόρροια της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των αναγνωστών, καθώς και της συνεχούς μείωσης του διαφημιστικού προϋπολογισμού των διαφημιζομένων.

Τα στοιχεία για τους πρώτους έξι μήνες του έτους δείχνουν πως καταγράφηκε μείωση 18% στη συνολική διαφημιστική δαπάνη, η οποία διαμορφώθηκε σε 832 εκατ. ευρώ έναντι 1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2010. Συγκεκριμένα, η διαφημιστική δαπάνη προς την τηλεόραση υποχώρησε σε ποσοστό 14%, προς τα περιοδικά μειώθηκε κατά 21%, προς το ραδιόφωνο κατά 29% και τέλος προς τις εφημερίδες κατά 14%, δημιουργώντας σημαντική πίεση στις πωλήσεις διαφημιστικού χώρου και χρόνου, στα σχετικά έσοδα αλλά και τους όρους είσπραξης των απαιτήσεων. Τούτων δοθέντων, οι επιδόσεις των τριών μεγάλων εκδοτικών ομίλων του Χ.Α. στο εξάμηνο δεν θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν:

* Στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, ο κύκλος εργασιών της μητρικής το πρώτο εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε 42,8 εκατ. ευρώ έναντι 58,9 εκατ. ευρώ (-27%). Τα έσοδα από κυκλοφορία, που αφορούν στις πωλήσεις των εφημερίδων, των ενθέτων τους, και των περιοδικών της εταιρείας μειώθηκαν κατά -25% και τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις κατά 6,4 εκατ. ευρώ (-32%). Τα EBITDA ήταν αρνητικά (ζημίες -6,1 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών -8,6 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες -8,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -10,6 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ των βασικών στόχων, για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 είναι ο περιορισμός του κόστους, αρχής γενομένης από τις λιγότερο παραγωγικές δαπάνες και η απαλλαγή του ομίλου από ζημιογόνες δραστηριότητες. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η αναδιάρθρωση των συμμετοχών του ΔΟΛ με γνώμονα το δραστικό περιορισμό των ζημιογόνων δραστηριοτήτων και την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς νέες αποδοτικότερες δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής ενημέρωσης.

* Σύμφωνα με τους επικεφαλής της Πήγασος Εκδοτική, οι προσδοκίες που υπάρχουν για το υπόλοιπο του 2011 δεν είναι αισιόδοξες, λόγω της εκτιμώμενης πορείας της ελληνικής οικονομίας. Η στοχοθέτηση του ομίλου έχει επικεντρωθεί στην συγκράτηση των απωλειών από τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και κυκλοφορίας, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναφέρει η εταιρεία, κρίνεται απαραίτητη η τάχιστη προσαρμογή του Ομίλου στις νέες συνθήκες που περιγράφουν το ρευστό οικονομικό γίγνεσθαι.

Ήδη στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.», «Pegasus Magazines Publications Α.Ε.» και «NSP Radio Α.Ε.» αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, 990 χιλ.ευρώ και 1 εκατ.ευρώ αντιστοίχως. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου 2011 του ομίλου, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 153,8 εκατ. ευρώ, το 16% των οποίων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και 74% τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνονται και 4,8 εκατ. ευρώ που αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση. Στο πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 62,7 εκατ.ευρώ (από 98 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2010), ενώ οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 14,7 εκατ.ευρώ, από 4,1 εκατ.ευρώ.

* Άνω του 45% ήταν η μείωση των διαφημιστικών εσόδων της “Ελευθεροτυπίας” και “Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας” το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ΧΚ Τεγόπουλος. Συγκεκριμένα, τα διαφημιστικά έσοδα των δύο εφημερίδων και των ενθέτων τους το α΄ εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 μειώθηκαν κατά 45,49% περίπου. Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 4,17 εκατ. ευρώ έναντι 7,65 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Για το β΄ εξάμηνο του 2011 ο εκδοτικός όμιλος εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η μείωση των διαφημιστικών εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο με ρυθμό αντίστοιχο περίπου του α΄ εξαμήνου του 2011.

Στα περίπτερα, η “Ελευθεροτυπία” (συμπεριλαμβανομένης και της Σαββατιάτικης έκδοσης) είχε το πρώτο εξάμηνο κυκλοφορία κατά μέσο όρο χαμηλότερη σε ποσοστό 28,93% έναντι του α΄ εξαμήνου του 2010, ενώ αυτή της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» μειώθηκε κατά 26,51%. Τα έσοδα του ομίλου από την πώληση εφημερίδων το α΄ εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,77% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Για το β΄ εξάμηνο του 2011 ο όμιλος εκτιμά ότι η κυκλοφορία και τα έσοδα θα παραμείνουν στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρείας κατά το α΄ εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31% περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου και της εταιρείας για την ίδια ανέρχονται σε ζημίες ύψους 8,8 και 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι ζημιών 10,9 και 10,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές ύψους 14,6 και 15,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (ζημίες 9,9 και 9,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).


Πηγή:www.capital.gr
Share on Google Plus

Μήνυμα σχετικά με τα σχόλια σας...από.. Κωνσταντίνος Α.

Για περιπτώσεις αναπαραγωγής άρθρων μας,διαβάστε πρώτα τους Όρους Χρήσης © www.eglimatikotita.gr

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Το eglimatikotita δεν υιοθετεί τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα blog και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο Email της διαχείρισης.ΕΔΩ .
Ή μπορείτε και να αφήσετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ΕΔΩ

Υ.Γ..Το eglimatikotita.gr είναι τελείως ανεξάρτητο blog και δεν παίρνει εντολές από πολιτικά γραφεία και απο-κόμματα.Βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του και σε κανέναν άλλον.Εαν θέλετε να στηρίξτε την προσπάθεια μας και γενικότερα την ανεξάρτητη ενημέρωση,μπορείτε να πατήστε εστω και ένα κλίκ στις διαφημιστικές εικόνες της ιστοσελίδας.Ευχαριστώ.

Δείτε πιο κάτω μερικά απ τα πιο δημοφιλή μας άρθρα....
    Blogger Comment
    Facebook Comment