Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να... χρεώνουν την ίδια τιμή σε άνδρες και γυναίκες για τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα, χωρίς διάκριση λόγω φύλου. Η αλλαγή θα εφαρμόζεται σε όλα τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια για ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών αυτοκινήτων, των ασφαλειών ζωής/προσόδου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτή η «unisex» τιμολόγηση, δηλαδή χωρίς διάκριση λόγω φύλου, σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες με τα ίδια χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, κατάσταση της υγείας ανάλογα με τα προϊόντα) θα πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο για το ίδιο προϊόν. Η τιμολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες κινδύνου, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, όπως η συμπεριφορά οδήγησης στην περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν περισσότερο ή λιγότερο, απλώς λόγω του φύλου τους.
Η αλλαγή θα εφαρμόζεται σε όλα τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ και έληξε η μεταβατική περίοδος 21 μηνών.

Εκτιμάται ότι θα φέρει αύξηση τιμών στα νέα συμβόλαια σε κατηγορίες όπως πχ νέες γυναίκες για την ασφάλιση αυτοκινήτων και μείωση πχ για άνδρες για ασφάλεια ζωής.

Τι πρέπει να προσέχετε στα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Η ΕΕ δίνει βασικές συμβουλές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Τι πρέπει να προσέχετε όταν υπογράφετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο:

• Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια γενικών ασφαλίσεων (κλοπής, πυρός, αυτοκινήτου κ.λπ.) ανανεώνονται κάθε χρόνο.

• Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, υγείας κ.λπ. έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία συμφωνείται ανάμεσα στον ασφαλιζόμενο και την ασφαλιστική εταιρεία και αναγράφεται στο συμβόλαιο.

• Αν επιθυμείτε ασφάλεια ζωής και υγείας, απαντήστε με απόλυτη ειλικρίνεια, στο ερωτηματολόγιο της ασφαλιστικής εταιρείας, για την κατάσταση της υγείας σας. Η απόκρυψη κάποιου στοιχείου, είτε εσκεμμένα, είτε από λάθος, μπορεί να αποτελέσει αιτία να μη σας αποζημιώσει η ασφαλιστική.

• Προσοχή μεγάλη απαιτείται, στις εξαιρέσεις της ασφάλισης.

• Πριν υπογράψετε ένα συμβόλαιο ζητήστε προτάσεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες.

• Έχετε δικαίωμα εναντίωσης. Εάν δε διαφωνείτε με το περιεχόμενο της σύμβασής σας, μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, κάνοντας χρήση του δικαιώματος εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε μέσα σε 30 μέρες, από την ημέρα παραλαβής του συμβολαίου σας. Η δήλωση εναντίωσης γίνεται γραπτά. Το συμβόλαιό σας πρέπει να συνοδεύεται, από το έντυπο δήλωσης εναντίωσης, την οποία συμπληρώνετε εάν θέλετε να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας. Η μη επισύναψη της δήλωσης εναντίωσης αποτελεί λόγο ακυρότητας του συμβολαίου.

• Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν αλλάξετε γνώμη και δε θέλετε να ασφαλιστείτε, μπορείτε να υπαναχωρήσετε (δηλαδή να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας), χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να αναφέρετε συγκεκριμένο λόγο, μέσα σε 14 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν η ασφαλιστική σας εταιρεία δε σας έχει ενημερώσει, αποδεδειγμένα, για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία των 14 ημερών παρατείνεται, σε 2 μήνες.

• Οι εξαιρέσεις πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς και μάλιστα, στις αρχικές σελίδες του ασφαλιστηρίου.

• Αν η ασφαλιστική σας προτείνει τροποποίηση ου υπάρχοντος ασφαλιστηρίου σας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Διαβάστε, προσεκτικά, ξανά και ξανά το νέο σας συμβόλαιο, εντοπίστε τις διαφορές του από το παλιό και ζητήστε αναλυτικές εξηγήσεις.

• Αν η ασφαλιστική σας, σας ζητήσει αύξηση των ασφάλιστρων σας, πρέπει να γνωρίζετε:

• Οι αυξήσεις για τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων προτείνονται, κάθε χρόνο, από τις ασφαλιστικές εταιρείες και εγκρίνονται, από την κυβέρνηση.

• Οι αυξήσεις, για τα ασφαλιστήρια υγείας θα πρέπει να γίνονται με κάποιο κριτήριο, που περιλαμβάνονται, στη σύμβασή σας, να γίνονται με διαφάνεια και να είναι κατανοητές. Δυστυχώς, δεν τηρούν αυτούς τους όρους όλες οι ασφαλιστικές.

• Αν πάθετε κάποιο ατύχημα, πρέπει να ειδοποιήσετε την ασφαλιστική σας, μέσα σε 8 μέρες, εκτός και αν η σύμβασή σας προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε την ειδοποίηση, η ασφαλιστική σας πρέπει να σας αποζημιώσει, αλλά αυτό θα γίνει, με καθυστέρηση.

• Απαιτήστε, από τον ασφαλιστή σας, να μελετήσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει συμβόλαιο, που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες.

• Απαιτήστε, από τον ασφαλιστή σας, να σας δώσει το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών για το συμβόλαιό σας, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

• Διαβάστε με προσοχή, ολόκληρο το συμβόλαιό σας, μόλις το πάρετε στα χέρια σας.

• Ο ασφαλιστής σας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να έχει άδεια, από επαγγελματικό επιμελητήριο. Το ασφαλιστήριο σας πρέπει να περιλαμβάνει τις καλύψεις, που εσείς ζητήσατε.

• Τα ασφάλιστρα, που πληρώνετε, πρέπει να είναι ανάλογα, με τις καλύψεις, που σας παρέχονται.

• Ελέγξτε τους όρους αναπροσαρμογής των ασφάλιστρων. Ζητήστε εξηγήσεις, για ότι δεν καταλαβαίνετε.

• Ζητάτε, κάθε χρόνο, τη μείωση των ασφάλιστρων του αυτοκινήτου σας, σε περίπτωση μεικτής ασφάλισης, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου σας. Αν το αυτοκίνητο σας καταστραφεί, ολοσχερώς, πρέπει η ασφαλιστική να σας αποζημιώσει, για την αξία, που αυτό είναι ασφαλισμένο. Δυστυχώς, όμως, οι ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ εισπράττουν τα ασφάλιστρα, που αναλογούν, στην αξία του αυτοκινήτου σας, όταν είναι καινούριο, όταν πρόκειται να πληρώσουν, αφαιρούν σημαντικά ποσοστά, λόγω παλαιότητας. Για αυτό ζητάμε μείσωση ασφάλιστρων, κατ’ έτος.

• Συμβουλεύεστε, συχνά, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών.

• Η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να σας αποζημιώσει, εντός 30 ημερών, από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος αυτοκινήτου.

• Η ασφαλιστική εταιρία δεν πρέπει να παρακρατήσει καμιά παλαιότητα, από τα χρήματα, για την επισκευή του αυτοκινήτου
capital.gr
Share on Google Plus

Μήνυμα σχετικά με τα σχόλια σας...από.. Κωνσταντίνος Α.

Για περιπτώσεις αναπαραγωγής άρθρων μας,διαβάστε πρώτα τους Όρους Χρήσης © www.eglimatikotita.gr

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Το eglimatikotita δεν υιοθετεί τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα blog και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο Email της διαχείρισης.ΕΔΩ .
Ή μπορείτε και να αφήσετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ΕΔΩ

Υ.Γ..Το eglimatikotita.gr είναι τελείως ανεξάρτητο blog και δεν παίρνει εντολές από πολιτικά γραφεία και απο-κόμματα.Βασίζεται μόνο στους αναγνώστες του και σε κανέναν άλλον.Εαν θέλετε να στηρίξτε την προσπάθεια μας και γενικότερα την ανεξάρτητη ενημέρωση,μπορείτε να πατήστε εστω και ένα κλίκ στις διαφημιστικές εικόνες της ιστοσελίδας.Ευχαριστώ.

Δείτε πιο κάτω μερικά απ τα πιο δημοφιλή μας άρθρα....
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου